07. maj 2019


Izšla je knjiga 
Svet, ki se sliši 
katero sem oblikovala in ilustrirala naslovnico. 
Knjiga govori o izkušnjah slišanja glasov ter drugih neobičajnih zaznavah. 
V knjigi je strokovno teoretični del o slišanju glasov, ter neobičajnih zaznavah in pomoči, podpori in samopomoči ob takih izkušnjah, 
ter del zbranih zgodb empiričnih izkušenj ljudi z to izkušnjo. 

Več o projektu Slišanje glasov tukaj. 

Naročite jo lahko na zalozba@pef.uni-lj.si.

Dne 24. aprila 2019 je izšla knjiga "SVET, KI SE SLIŠI: Razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani". "SVET, KI SE SLIŠI", je knjiga o izkušnjah, ki jih naša družba večinoma razume kot halucinacije. V tej knjigi jim rečemo glasovi, videnja in druge nenavadne zaznave – saj so resnične za osebe, ki jih doživljajo, ne pa nujno tudi za druge ljudi v njihovi neposredni okolici. Knjiga se torej ukvarja z raziskovanjem glasov – od tod tudi njen naslov – in podpornega dela z ljudmi s to izkušnjo, ki ga razvija projekt Slišanje glasov Slovenija. Knjigo sta uredila Bojan Dekleva in Juš Škraban, posamezna njena poglavja je pripravilo sedem podpisanih in 14 anonimnih avtoric in avtorjev, oblikovala pa jo je Ana Baraga. Knjiga opisuje večletno uvajanje podporne dejavnosti (za ljudi, ki slišijo glasove), ki je za Sloveniji nova, v mnogih drugih evropskih državah pa ima že daljšo tradicijo. Monografijo izdajajo Pedagoška fakulteta v Ljubljani, društvo Kralji ulice in društvo Slišanje glasov Slovenija, založila pa jo je Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
Knjiga je razdeljena na dva, približno enako obsežna dela. Prvi je znanstveno teoretičen in raziskovalen ter prinaša poleg poglobljenega pregleda tujih študij še prikaz izvirnega domačega raziskovanja, tako raziskovanja pojavnosti slišanja glasov v (pretežno študentski) populaciji, kot raziskovanja možnosti podpornega dela z ljudmi, ki imajo take izkušnje. Osrednja pozornost je tu namenjena organiziranju in izvajanju podpornih skupin po modelu mednarodnega gibanja Hearing voices, dodatno pa knjiga prikazuje še individualno podporno delo ter delo skozi gledališki in gibalni medij. Drugi del knjige je dokumentaren (in mestoma umetniški). Sestavljajo ga osebne pripovedi 19 oseb, deloma poimenovanih z imenom in priimkom, deloma pa s psevdonimom. Te pripovedi so zelo različne: nekatere ciljajo na bolj celovit (večinoma prvoosebni) opis življenja oseb, druge se osredotočajo na posamezne dogodke ali obdobja v življenju. Besedila so prispevali avtorji in avtorice, od katerih so nekateri bili v psihiatričnih obravnavah, bili hospitalizirani v psihiatričnih bolnišnicah in jemali psihiatrična zdravila, drugi pa teh izkušenj niso imeli. Ta del knjige govori predvsem o veliki raznolikosti pojava slišanja glasov in podobnih izkušenj ter daje poudarek na življenjski kontekst teh izkušenj. Ta drugi del knjige dopolnjuje nad 20 krajših prispevkov v obliki pesmi ali poezije v prozi.
Knjigo lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico. Izpolnjeno naročilnico z željeno količino izvodov pošljite po pošti na naslov "Pedagoška fakulteta (mag. Lea Vrečko), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana" ali pa po elektronski pošti na zalozba@pef.uni-lj.si.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

shop